Biografi

Benny VindelevBENNY VINDELEV

 • Født 1958. Cand. theol. 1990 fra Århus universitet.
 • Sognepræst i Hans Egedes sogn, Aalborg siden 1990.
 • Foredrag om kunst, kirke og pædagogik.
 • Arbejder med billedkunst bl.a. i formidling af kristendom i undervisning og forkyndelse.
 • Medlem af skolebestyrelsen på Seminarieskolen fra 2001-2010.
 • Etablering af lokale netværker i samarbejde mellem bl.a. skole og kirke
 • Konfirmandkonference på præstehøjskolen, 2006.
 • Procesvejleder i forskellige projektarbejder
 • Har erfaring i tværfaglige sammenhænge med kursusforløb for præster, kristendomslærere, sognemedhjælpere m.f.
 • Arbejder med ”Rum og ritual” i samarbejde med videnscenter for døvblindefødte.
 • En årrække lærer på Teologisk Voksenundervisning, Aalborg Stift.
 • Deltager i Aalborg Stifts Katastrofeberedskab 1997-2010
 • Underviser af konfirmander gennem 22 år
 • Varetager specialundervisning for autister
 • Udgivet bogen ”Gud og mig – den åbne kat´kismus” i marts 2009.
 • Skrevet kronikker og artikler

Kontakt:

Mylius Erichsens Vej 110
9210 Aalborg SØ
Telefon: 98 14 02 41
Mobil: 26 60 68 79
Email: bovi@km.dk


 
 
  Login