Anvendelse

Hvad kan bogen bruges til?

Optakt til undervisningen

Bogen kan udleveres nogle uger før undervisningen begynder, f.eks. i forbindelse med indskrivningen. De kan tage den med hjem, bladre og læse i den for på den måde at blive sporet ind på temaer, tanker og symbolsprog, og få styrket forventningerne. En god undervisning begynder allerede i forberedelsen. Da de fleste afsnit med sort tekst er konfirmanders eget sprog, kan de læse den på egen hånd.

En personlig grundbog i undervisningen

Den kan anvendes som en lille grundbog med personligt præg, som følger den enkelte konfirmand gennem undervisningen. Vigtige tanker, huskesætninger, notater, udklip, billeder og foto m.v. fra undervisningen indklæbes på ”mine sider” nogle gange gennem forløbet. Konfirmanderne har med i bogen også et udvalg af salmer og centrale skriftord, som de evt. kan vælge ud fra til deres konfirmation. De får på den måde et godt minde fra forløbet, der hjælper erindringen og fastholder det væsentlige i kristendommen i en blanding af noget de selv har tænkt og lavet og hvad andre har formuleret før dem. De vil senere efter undervisningen kunne anvende den som en opslagsbog om det elementære i den kristne tro. Hvem var Paulus? Hvad er en lignelse? Hvad er et sakramente? Etc.. Den kan ende som en overskuelig ”huskebog om kristendommen”. Indklæbning - se videoklippet.

Gavebog og telegramhilsen

Kan anvendes som en gavebog og en personlig hilsen fra kirken, hvor unge selv er med til at give kristendommen stemme i ord og billeder. Præsten kan i dagene op til konfirmationen bruge bogen som en telegramhilsen ved at skrive konfirmationsdag, sted, og evt. deres skriftord ind i den.

Klassesæt og samtalebog

Den kan også bruges i undervisningen som klassesæt, primært i forbindelse med samtaler om den kristne tro. Bogen rummer mulighed for at præsentere udspil til samtale ud fra de unges egne tekster, udlægninger, og kunstværker.

Tekster til gudstjenester

Bogen rummer en rækker tekster og bønner, som er velegnede til oplæsning ved forskellige former for gudstjenester.

Ritualbog

I forbindelse med vandregudstjenester, pilgrimsvandringer og andre rituelle forløb, kan bogen bruges som en ”ritualbog” med tekster, bønner, salmevers m.m..

Idé- og inspirationsbog til underviseren

I bogen findes en lang rækker kunstværker, der kan give underviseren ideer til forskellige kreative projekter og materialer, der kan anvendes.

Læseplan

Bogen giver også et forslag til stofområder og temaer, når der skal tilrettelægges en plan for undervisningen.

Bogen retter sig primært mod konfirmandundervisningen i Folkekirken, men kan anvendes af alle, som
arbejder med formidling og samtale om kristendom. Bogen kan have interesse for alle, der har brug for en lille bog om kristendom i kort form -  fortalt af kirken og unge i fællesskab.


 
 
  Login